Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie meerderjarige leden, die allen woonachtig moeten zijn in Nederland. Twee bestuursleden dienen, indien mogelijk, afstammelingen te zijn van wijlen mevrouw G. Lanting-Rigterink, of wijlen mevrouw M. Pol-Rigterink. Het derde bestuurslid wordt door de twee andere bestuursleden benoemd.

Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
Voorzitter: J.H. Lanting
Secretaris: G.L. Lanting
Penningmeester: D. Hoorn

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen, in uitoefening van hun functie, gemaakte kosten. Tevens hebben de bestuursleden recht op een niet bovenmatige, door het bestuur vast te stellen, vacantievergoeding.

De stichting Jan Rigterinkfonds is bij de belastingdienst bekend onder nummer RSIN 29.93.892